1398/11/19 11:02
کلیپ آیین گشایش مدرسه سعادت پس از مرمت و بازسازی


ساخته شده توسط گروه فیلمسازی "تصویر سرزمین خورشید"

 

برای دیدن کلیپ روی فلش آبی رنگ زیر کلیک کنید.

HyperLink