1399/01/28 09:04
رژه شیر خورشید دانش آموزان مدرسه سعادت در ورزشگاه بوشهر سال 1348


در صورت اطلاع از اسامی افراد حاضر در عکس، با ما تماس بگیرید؛ سپاس

 

پرچم دار:مرحوم عباس سملیان